Richtlijnen

Reglement en praktische afspraken

Duidelijke afspraken zorgen voor een vlot beursverloop. Exposanten vinden hieronder alle praktische informatie.
Wij rekenen op uw medewerking om de Bouwbeurs 2020 opnieuw tot een succes te maken.

Opbouw en afbraak standen Bouwbeurs 2020

De Expo is toegankelijk voor opbouw van maandag 3 februari van 8 tot 20 uur. De standen moeten vrijdagavond 7 februari 2020 om 18 uur volledig klaar zijn.  De werken van opbouw en afbraak der standen geschieden volledig voor rekening en op verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

De afbouw van de standen mag slechts gebeuren vanaf 17 februari om 8 uur. Het weghalen der producten en standmaterialen moet geëindigd zijn op dinsdag 18 februari om 18 uur.  Alle materialen niet weggehaald tegen dat tijdstip worden door de inrichter op kosten van de deelnemer weggenomen. Op 11-12-13 februari zijn de standen niet bereikbaar voor de deelnemers. 

 

Tijdens de opbouw en afbouw dient het afval en verpakkingsmateriaal door de deelnemer zelf terug meegenomen te worden.

Standgelden 2020

Vast inschrijvingsrecht:

 • standen kleiner dan 18m2: 110 euro
 • standen 18m2 en meer:  145 euro

 

Het standgeld:

 • basisprijs: 51 euro per m2
 • toeslag bijkomende vrije zijde: 76 euro
 • koperskaarten : verplichte afname van 100 stuks. Aankoopprijs : 1 Euro per stuk.  Voor een afname van 1.000 stuks en meer : 0,60 Euro per stuk. Bijkomende koperskaarten per 50 stuks. Het is verboden deze kaarten te gebruiken voor andere doeleinden, te verkopen of ze te verspreiden aan de in- en uitgang.
 • borg: 200 Euro
 • elektriciteit: per schijf van 200 W opgesteld vermogen wordt 3 euro aangerekend, met een minimum van 15 euro.
 • huur verdeelkast elektriciteit: 35 euro

 

In het standgeld is begrepen:

 • elektriciteitsaansluiting en -keuring
 • brandverzekering (art. 41)
 • huur brandblustoestel
 • affiches - deelnemersbadges
 • deelnemerskenteken voor de auto
 • vermelding in de catalogus en op website

 

Vermindering van het standgeld:

 • Unizo-lid afdeling Roeselare (10 % met een maximum van) : 40,00 Euro
 • Unizo-lid Regio Roeselare-Izegem-Tielt (10 % met een maximum van) : 27,00 Euro
 • Unizo-lid buiten de regio (enkel op vertoon lidkaart): 13,50 Euro